Przejdź do treści

Przedszkole nr 159

 

Przedszkole nr 159 w Warszawie

KILKA SŁÓW O NAS

Przedszkole Nr 159 przy ul. Tanecznej 74 w Warszawie pierwszy
raz przywitało dzieci w roku 1989.

We wrześniu 2019 roku po pięcioletniej przerwie placówka wróciła pod swój adres przy
ul. Tanecznej 74 do pięknego nowoczesnego budynku.

Przedszkole jest placówką siedmioodziałową, jest wyposażone w salę ruchową, salę integracji sensorycznej, oraz gabinety do pracy logopedycznej oraz psychologa.

Przedszkole nr 159 w Warszawie to nie tylko piękny i funkcjonalny, doskonale wyposażony budynek, ale to przede wszystkim fantastyczna kadra pedagogiczna oraz administracyjno – obsługowa.

Nauczyciele Przedszkola nr 159 to ludzie pełni pasji, zaangażowania i kreatywności., poszukujący nowych rozwiązań i wciąż doskonalący swoje umiejętności.

Dzięki temu przedszkolaki bawiąc się w przyjemnej atmosferze poznają otaczający je świat
i nabywają wiele umiejętności społecznych potrzebnych w dalszym życiu.

Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dla swoich wychowanków organizowanych bezpłatnie
w ramach pracy placówki : gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno – muzyczne, oraz język angielski.

W placówce zatrudnieni są również specjaliści: logopeda, pedagodzy specjalni, psycholog oraz terapeuta interacji sensorycznej.

Nasze przedszkole prowadzi również zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego ze szkół i przedszkoli Zielonego Ursynowa w ramach Dzielnicowego Centrum Integracji.

Aktywnie współpracujemy z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 19 przy ul. Lokajskiego 3.
W przedszkolu realizowane są programy pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi zdolnymi i dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, odbywają się warsztaty, konsultacje i rozmowy indywidualne z udziałem specjalistów i nauczycieli prowadzących grupy.

Komunikacja z rodzicami odbywa się za pomocą aplikacji INSO, dzięki której rodzice mogą na bieżąco śledzić informacje o bieżącej pracy placówki oraz opłatach za wyżywienie, zgłaszać nieobecności dziecka, komunikować się z administracją lub nauczycielami przedszkola.

Przedszkole nr 159 w Warszawie to miejsce, które zaspokaja potrzeby i pasje pracowników, oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego – by w efekcie końcowym wypuścić w świat dziecko mądre szczęśliwe, pewne siebie, przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami czyli gotowego do dalszych wyzwań małego człowieka…

Agnieszka Mazur – Araszczuk
Dyrektor Przedszkola nr 159 w Warszawie

 

Informacja o Przedszkolu nr 159 w Warszawie w języku łatwym do czytania – ETR (Easy To Read)

Skip to content