Przejdź do treści

Przedszkole nr 159

 

Przedszkole nr 159 w Warszawie

Rozliczaniem opłat za żywienie zajmuje się Pani Ewa Rogowska – Kierownik Gospodarczy.

Kontakt: tel. 22 259 41 33 wew. 1, e-mail: e.rogowska@eduwarszawa.pl

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 września 2022 r.  dzienna stawka żywieniowa od 1 września 2022 r. wynosić będzie:

14,00 zł za 3 posiłki dziennie (śniadanie obiad, podwieczorek),

11,20 zł za 2 posiłki dzienne (śniadanie, obiad),

9,80 zł za 2 posiłki dzienne (obiad, podwieczorek).

Opłatę należy wnieść z góry do 10 – tego każdego miesiąca na konto bankowe placówki 34 1030 1508 0000 0005 5031 9063.

Naliczone opłaty będą udostępnione na Państwa kontach

w aplikacji INSO. Tam również należy zgłosić nieobecność dziecka.

Zarządzenie nr  9/ 2022

Dyrektora Przedszkola nr 159 w Warszawie

z dnia 25.08.2022 r.

w sprawie zmiany stawki żywieniowej od 1 września 2022 r.

 

 

Na podstawie art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), w związku z art.52 ust.12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930. 2445 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, zarządzam co następuje:

§ 1.

1.     Ustalam dzienną stawkę żywieniową od 1 września 2022 r. w następującej wysokości:

·        14,00 zł za 3 posiłki dziennie (śniadanie obiad , podwieczorek),

·        11,20  zł za 2 posiłki dzienne (śniadanie, obiad),

·        9,80 zł za  2 posiłki dzienne (obiad, podwieczorek).

 2.       Koszt żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci przedszkolnych.

3.     Koszt żywienia pracowników obejmuje również koszty przygotowania posiłków zgodnie z regulacjami prawnymi Rady m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy.

 

§ 2.

1.      Opłatę należy wnieść z góry do 10 – tego każdego miesiąca na konto bankowe placówki 34 1030 1508 0000 0005 5031 9063.

 

§ 3.

 

1.     Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 159.

 

Agnieszka Mazur-Araszczuk

Dyrektor Przedszkola nr 159

w Warszawie

Skip to content